หนังสือที่แต่งโดย เดชา สุรศักดิ์มนตรี 2 Results

No.TitlePublished
1พระเจ้าอชาตศัตรู : จินตนิยายอิงพุทธศาสนา2509
2พระเจ้าอชาตศัตรู2509