หนังสือที่แต่งโดย บุลเลน, เลียวนาร์ด เอ 2 Results

No.TitlePublished
1ศาสตร์แห่งการดำเนินชีวิต ตามหลักจิตวิทยาชาวพุทธ2525
2ศาสตร์แห่งการดำเนินชีวิต ตามหลักจิตวิทยาชาวพุทธ = A technique of living based on Buddhist psychological principles2521