หนังสือที่แต่งโดย Wichit Srisa-an 4 Results

No.TitlePublished
1Global education : borderless world1998
2Innovations in higher education for development in Thailand1982
3การสำรวจนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = A Survey of Chulalongkorn University's Researchers1972
4An Analysis of Data Relating to Veterinary Science Education = การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสาขาสัตวแพทยศาสตร์1971