หนังสือที่แต่งโดย อาณัติ หมานสนิท 2 Results

No.TitlePublished
1ร้อยแก้วมลายูโบราณสมัยอิสลาม : การศึกษาเฉพาะกรณีร้อยแก้วมลายูโบราณประเภทที่จารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร2533
2บทความเรื่อง หัวใจอิสลาม2528