หนังสือที่แต่งโดย ประมวลวิชาพูล, พระยา 2 Results

No.TitlePublished
1พุทธศาสนาลัทธิอริยมรรค2496
2การปกครองของสยาม2477