หนังสือที่แต่งโดย พระพุทธโฆษาจารย์ 8 Results

No.TitlePublished
1คาถาแปล 3 ภาคบริบูรณ์2542
2ธรรมสโมสรณ์2481
3ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แล เมตตานิสังสสูตร2474
4สงบเวร2474
5โลกปาลกถา2474
6ปุราเภทสูตร2473
7คาถาแปล ภาค 12471
8พระธรรมเทศนาปฎิสังขรณกถาถวายในการพระราชกุศล พระชนมายุสมมงคล2452