หนังสือที่แต่งโดย หลวงจีนใบฎีกาเย็นหงวน 2 Results

No.TitlePublished
1ศัพทานุกรมพุทธศาสนา ไทย-บาลี-จีน2539
2ศัพทานุกรมพุทธศาสนา ไทย-บาลี-จีน2521