หนังสือที่แต่งโดย แม้น พงศ์อุดม 2 Results

No.TitlePublished
1โปรดตสแตนท์ในรัตนโกสินทร์ หรือ ชาวคริสต์กับชีวิตของชาติไทย2525
2ทางออกเพื่อความอยู่รอด2520