หนังสือที่แต่งโดย ดอกบัวขาว 5 Results

No.TitlePublished
1เปรียบเทียบลัทธิของโลก2508
2หีนยาน-มหายาน เขียนมุ่งหมายให้ชาวบ้านชาวเมืองเข้าใจ2507
3ชีวิตกับพุทธศาสนา : อธิบายวิทยาศาสตร์สร้างความสุขในชีวิตแท้จริง ทั้งกายและใจ ด้วยภาษาชาวบ้าน2507
4นานาศาสนา2507
5วิธีสร้างความสุข2507