หนังสือที่แต่งโดย สุภัทร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 4 Results

No.TitlePublished
1พุทธปรัชญากับปรัชญามาร์กซิสต์2541
2พุทธปรัชญาประยุกต์2528
3พุทธปรัชญา กับ ปรัชญามาร์กซิสต์ = BUDDHIST PHILOSOPHY and MARXIST PHILOSOPHY2524
4พุทธปัญญากับปรัชญามาร์กซิสต์2524