หนังสือที่แต่งโดย บงการอุบัตน์กิจ, ขุน 5 Results

No.TitlePublished
1แบบสอนอ่านจรรยาภาคต้นเล่ม 32478
2แบบสอนอ่านจรรยาภาคต้นเล่ม 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 32477
3แบบสอนอ่านจรรยา ภาคต้น เล่ม 42477
4แบบสอนอ่านจรรยาภาคต้นเล่ม 1 สำหรับชั้นประถมปีที่ 22477
5แบบสอนอ่านจรรยาภาคต้นเล่ม 3 สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 32472