หนังสือที่แต่งโดย นิทซ์เช่, ฟรีดริช วิลเฮล์ม , ค.ศ. 1844-1900 4 Results

No.TitlePublished
1นีทเฉอ ผู้บุกเบิกแนวคิดหลังนวยุคด้วยวิถีสู่อภิมนุษย์และซึ้งสุนทรีย์2555
2คือพจนาซาราทุสตรา = Thus spoke Zarathustra : a book for all and none2546
3ดังนั้นพูดซาราธุสตรา2540
4วิถีสู่อภิมนุษย์ = Thus Spake Zaruthustra2524