หนังสือที่แต่งโดย สุชีโวภิกขุ 4 Results

No.TitlePublished
1ตายแล้วเกิด2509
2ตายแล้วเกิด นำเรื่องเด็กระลึกชาติได้ โจทก์จำเลยผู้พิพากษาในตัวเอง2502
3พระสูตรมหายาน2494
4บทกวีเรื่องมาฆะและวิสาขะ2494