หนังสือที่แต่งโดย บังเอิญ มาประณีต 4 Results

No.TitlePublished
1บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร2536
2บรรณานุกรมเรื่อง "บ้านเชียง"2528
3บรรณานุกรมงานนิพนธ์ของ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล2527
4ดรรชนีวารสารศิลปากร พ.ศ. 2478-25212525