หนังสือที่แต่งโดย ผกาวดี ศิริรังษี 4 Results

No.TitlePublished
1การวิเคราะห์ข้อมูล2551
2การวิเคราะห์ข้อมูล = Data Analysis การประยุกต์วิธีการทางสถิติในงานวิจัย2549
3การวิเคราะห์ระบบการให้บริการของแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร2516
4ภาษาปาสคาล