หนังสือที่แต่งโดย แมคเควล, เดนิส 2 Results

No.TitlePublished
1แบบจำลองการสื่อสาร สำหรับศึกษาการสื่อสารมวลชน = Communication Models2537
2แบบจำลองการสื่อสาร สำหรับการศึกษาการสื่อสารมวลชน = Communication models2528