หนังสือที่แต่งโดย ทิพาภรณ์ โลกาพัฒนา 6 Results

No.TitlePublished
1การซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้า2532
2ทฤษฎีราคาและการตลาดภาคเกษตรกรรม2526
3การซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้า2526
4ทฤษฎีราคา และการตลาดภาคเกษตรกรรม2526
5เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้า = Economics of futures trading2525
6ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า2525