หนังสือที่แต่งโดย ฤดีมน ปรีดีสนิท 8 Results

No.TitlePublished
1ช้างดื้อ2551
2มองตำนานอ่านอดีต : พิธีกรรมและความเชื่อของชุมชนสองฝั่งโขง2544
3มองตำนานอ่านอดีต2541
4พิธีกรรมและความเชื่อของชุมชนสองฝั่งโขง2541
5วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ชุมชนกรณีไท-พวน อำเภอบ้านผือ : รายการการศึกษาวิจัย / ฤดีมน ปรีดีสนิท2539
6อุสา-บารส2529
7อุสา-บารส2529
8ผาแดง นางไอ่