หนังสือที่แต่งโดย ซิลเวอร์แมน, โรเบิร์ต อี 5 Results

No.TitlePublished
1จิตวิทยาทั่วไป2545
2จิตวิทยาทั่วไป2541
3จิตวิทยาทั่วไป2537
4จิตวิทยาทั่วไป = General psychology2529
5จิตวิทยาทั่วไป = Psychology2526