หนังสือที่แต่งโดย วีระชัย เพียรเพิ่มภัทร 2 Results

No.TitlePublished
1กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ระบบ GSP2527
2ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของออสเตรเลีย2526