หนังสือที่แต่งโดย พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ 2 Results

No.TitlePublished
1ผลกระทบต่อผู้ตกงานจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานฉบับสมบูรณ์2543
2การตลาดเกษตร2527