หนังสือที่แต่งโดย การสัมมนามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2 : 2510 : สมุทรปราการ) 2 Results

No.TitlePublished
1การบริหารงานมหาวิทยาลัย : รายงานการสัมมนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ณ สวางคนิวาส สมุทรปราการ 29-31 กรกฎาคม 25102511
2การบริหารงานมหาวิทยาลัย : รายงานการสัมมนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ณ สวางคนิวาส สมุทรปราการ 29-31 กรกฎาคม 25102511