หนังสือที่แต่งโดย ผจญ ขันธะชวนะ 2 Results

No.TitlePublished
1การจัดองค์การและบริหารงานสำหรับโรงฝึกงานและโรงประลองของสถานศึกษา = Organization and management of workshop and laboratories
2การจัดองค์การและบริหารงานสำหรับโรงฝึกงานและโรงประลองของสถานศึกษา