หนังสือที่แต่งโดย แก้วตา คณะวรรณ 3 Results

No.TitlePublished
1การตัดสินด้านคุณธรรมของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น2524
2ความสำเร็จของโรงเรียนสาธิตเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ : รายงานการวิจัย2521
3ความสัมพันธ์ของลำดับการเกิดกับบุคลิกภาพบางด้าน2510