หนังสือที่แต่งโดย ประถม แสงสว่าง 2 Results

No.TitlePublished
1การบริหารการศึกษาเบื้องต้น2525
2รายงานผลการวิจัย เรื่อง ลักษณะของนักบริหารการศึกษาที่คนไทยพึงประสงค์ = Desirable Characteristics of educational administrators applicable to Thailand2524