หนังสือที่แต่งโดย สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์ 6 Results

No.TitlePublished
1สัมมนาปัญหาการศึกษา2527
2การมัธยมศึกษา (ศึกษา 331)2524
3การเขียนหนังสือสำหรับเด็ก2523
4การสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (นอกระบบ 323)2523
5กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายสำหรับประชาชน (รัฐ 211)2523
6การศึกษากับการพัฒนาชุมชน2523