หนังสือที่แต่งโดย สมคิด ศรีสังคม 5 Results

No.TitlePublished
1การปฏิรูปการเมืองกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน2540
2ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทวีปยุโรป จากยุคดึกดำบรรพ์ถึง ค.ศ. 17502526
3ปัญหาการร่างรัฐธรรมนูญ2517
4วิชาอาชญาวิทยาเรื่องการคุมประพฤติเด็ก2504
5ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทวีปยุโรป ภาคประเทศอังกฤษ เล่ม 22504