หนังสือที่แต่งโดย อนันต์ อมรรตัย 15 Results

No.TitlePublished
1พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราชแห่งสยาม2542
2พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับราชสำนักสยาม2542
3เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถเสวยราชย์2542
4พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พลิกแผ่นดินสยาม2542
5บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 22542
6จากเจ้าฟ้ามงกุฎถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2541
7พระเสด็จมาจากฟ้าไปสู่ฟ้า2541
8พระวิญญาณห่วงหาอาวรณ์สยาม2541
9ราชปฏิพัทธ์แห่งพระจอมเกล้าฯ2541
10พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเสนาบดีเอกแห่งตระกูล "บุนนาค"2541
11แม่ทัพวรเดช2527
12นายปรีดี พนมยงค์ กับ แผนปลงพระชนม์ ร. 82526
13ดร.ปรีดี พนมยงค์ กับ แผนการณ์มหาชนรัฐ2526
14พระปกเกล้าฯ ทรงโต้เค้าโครงการเศรษฐกิจของ นายปรีดี พนมยงค์2526
15คึกฤทธิ์แสบสม2518