หนังสือที่แต่งโดย บรรยง มกราภิรมย์ 5 Results

No.TitlePublished
1อาชญาวิทยาและทัณฑ์วิทยา2495
2การพระราชทานอภัยโทษ2493
3การราชทัณฑ์ประเทศไทย (พูดทางวิทยุกระจายเสียง)2492
4อาชญาวิทยา ตอนว่าด้วย ข้อพึงรู้ (ตอนที่ 2)2491
5อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (โดยย่อ)2478