หนังสือที่แต่งโดย อดุลย์ ตันประยูร 6 Results

No.TitlePublished
1ปัญหาสังคม2526
2ประชากรศึกษา2526
3ปัญหาสังคม2524
4สังคมวิทยาชนบทและเมือง2523
5สังคมวิทยาชนบทและเมือง2523
6สังคมวิทยาชนบทและเมือง