หนังสือที่แต่งโดย มี 3 Results

No.TitlePublished
1นิราศสุพรรณ2497
2กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว2474
3กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ2462