หนังสือที่แต่งโดย มหานุภาพ, พระยา 2 Results

No.TitlePublished
1นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี เมื่อปีฉลู พ.ศ. 23242462
2นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี เมื่อปีฉลู พ.ศ. 23242461