หนังสือที่แต่งโดย ทวยหาญรักษา, หลวง 3 Results

No.TitlePublished
1นิราศเมืองหลวงพระบางและรายงานปราบเงี้ยว2548
2ชีวิตและงานวรรณกรรมของนายร้อยเอกหลวงทวยหาญรักษา (เพิ่ม)2515
3นิราศเมืองหลวงพระบางและรายงารปราบเงี้ยว2469