หนังสือที่แต่งโดย สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา 5 Results

No.TitlePublished
1หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา เรื่อง มาหัวเราะกันเถิด = Laughing Togther2532
2หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา เรื่อง นิยายจากเอเชียยุคปัจจุบัน2524
3เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์ เปีย มาลากุล)2522
4หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา เรื่อง นิทานพื้นเมืองของเอเชีย2522
5ประวัติแห่งมนุษยชาติ2504