หนังสือที่แต่งโดย ชูเมกเกอร์, อี. เอฟ 4 Results

No.TitlePublished
1จิ๋วแต่แจ๋ว : เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ = Small is beautiful : economics as if people mattered2528
2งานกับคุณค่าของชีวิต ข้อคิดท้าทายเพื่อการสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ขึ้นมาใหม่ = Good work2524
3ความล้มเหลวของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เพราะไม่สนใจ "เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ"2521
4เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ2517