หนังสือที่แต่งโดย จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ 2 Results

No.TitlePublished
1การเผยแพร่สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ2544
2โครงการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัยและพัฒนาฉบับสมบูรณ์2533