หนังสือที่แต่งโดย พรหมศักดิ์ เจิมสวัสดิ์ 6 Results

No.TitlePublished
1เลาะหิมาลัยไปเนปาล2543
2เที่ยวเมืองเชียงตุง2543
3สภาพแวดล้อมศิลปกรรมกลุ่มปราสาทตาเมือน2543
4พรหมพินิจ : มุมมองทางภารตวิทยาว่าด้วยปราสาทหิน พนมรุ้ง เมืองต่ำ พิมาย2542
5วิวัฒนาการความเชื่อเรื่องมนุษย์กับธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในภาคตะวันออกของไทย2530
6คนกับพระเจ้า2523