หนังสือที่แต่งโดย วัฒนา อิศรางกูร ณ อยุธยา 4 Results

No.TitlePublished
1รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาตลาดแรงงานของบัณฑิตในเชิงพฤติกรรม2532
2การศึกษาตลาดแรงงานของบัณฑิตในเชิงพฤติกรรม : บทคัดย่อ2532
3การศึกษาตลาดแรงงานของบัณฑิตในเชิงพฤติกรรม : รายงานผลการวิจัย2532
4เศรษฐศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา2522