หนังสือที่แต่งโดย Pataya Saihoo 11 Results

No.TitlePublished
1Southeast Asian Studies in Thailand1981
2Problems in Cultural Development in ASEAN, from ASEAN Identity, Development and Culture1980
3Socio-Cultural Aspects of Rubber Plantation Economy in Border Provinces in the South = ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของเศรษฐกิจการทำสวนยางของชาวบ้าน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้1978
4Understanding Social Mechanism = ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสังคม1972
5Ethnology, from the Sphere of Knowledge = ชาติพันธุ์วิทยา จากพรมแดนแห่งความรู้1972
6Social Demand in Thailand, from Supplement Distributed at National Education Planning Seminar, July 7-11, 1969 = ความต้องการทางสังคมของประเทสไทย1969
7Role of Development Workers in the Northeast Villages, from Sociology of the NE Villages = บทบาทของพัฒนากรในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1968
8Study on Kinship and Family System in Thailand1966
9การศึกษาสภาพหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดระยะยาว ตอนที่ 1 ภาคทั่วไป การปฏิบัติงานของพัฒนากรในเขตพัฒนา อ.อุทุมพิสไสย จ.ศรีสะเกษ = A Prolonged Observationof Village Conditions in the Northeast: Part I, Operations of Community Development Workers in Developing Areas, Amphoe Uthumphon Phisai Changwat Si Sa Ket1966
10รายงานการศึกษาลักษณะผู้นำท้องถิ่นในเขตพัฒนาภาคใต้= A Study of Community Leaders in Southern Developing Areas (The Four Southern Changwats)1965
11The Hill Tribes of Northern Thailand1963