หนังสือที่แต่งโดย กรรณิกา กวักเพฑูรย์ 4 Results

No.TitlePublished
1หลักคณิตศาสตร์2542
2หลักคณิตศาสตร์ = Principles of mathematics2541
3การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น2524
4มโนภาพพื้นฐานของคณิตศาสตร์2521