หนังสือที่แต่งโดย จงพิศ ศิริรัตน์ 3 Results

No.TitlePublished
1การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย2539
2คณิตศาสตร์ธุรกิจ2526
3ศึกษาภาวะการทำงานของแรงงานในอุตสาหกรรมขนาดย่อม เขตจังหวัดสงขลา2524