หนังสือที่แต่งโดย จำนง พรายแย้มแข 17 Results

No.TitlePublished
1หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า = Electrical devices2548
2หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความลี้ลับของธรรมชาติ2548
3หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและจักรวาล = The earth and the universe2548
4หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน2548
5หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สัตว์ป่าสงวน2547
6หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ธงชาติทั่วโลก = World flags2547
7หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 และ 22547
8หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาสัฝคมศึกษา เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการสร้างวัด (ในสมัยรัตนโกสินทร์)2546
9หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาวิทยาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การประดิษฐ์คิดค้นและผลงานสำคัญ = Discoveries & inventions2545
10หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ เกษตรอเนกประสงค์ (ปลูกไม้กินได้คุณค่ามากมาย เติบโตง่ายไร้มลพิษ)2540
11เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับการสอนซ่อมเสริม (ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)2529
12เทคนิคการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์2529
13แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 52522
14แบบสอนอ่านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ชั้นประถมปีที่ 32519
15แบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ชั้นประถมปีที่ 12517
16วิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ2517
17เทคนิคและวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร์2516