หนังสือที่แต่งโดย สาตร 4 Results

No.TitlePublished
1ตำราบทเรียนด้วยของ (สะภาพวิทยา) เล่ม 2 ของกรมศึกษาธิการ2445
2การศึกษา ตามลัทธิของท่านอาจารย์สเป็นเซอร์ปราชญ์อังกฤษ2445
3บทเรียนด้วยของ เล่ม 1 ของกรมศึกษาธิการ2442
4ตำราบทสิ่งของ (สะภาพวิทยา) เล่ม 1 พร้อมทั้งคำชี้แจงในวิธีสอน2442