หนังสือที่แต่งโดย จารุวรรณ ไวยเจตน์ 4 Results

No.TitlePublished
1พื้นฐานอารยธรรมไทย2529
2พื้นฐานอารยธรรมไทย2524
3ประวัติศาสตร์ยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ 19-202524
4การศึกษาภาคบังคับของไทย พ.ศ. 2464-24742517