หนังสือที่แต่งโดย เลียง เสถียรสุต 6 Results

No.TitlePublished
1ประวัติวัฒนธรรมจีน2529
2ประวัติวัฒนธรรมจีน : ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและภาคผนวกประวัติพระสงฆ์จีน จาริกไปสืบพระธรรม ณ ประเทศอินเดีย2516
3ประวัติวัฒนธรรมจีน : ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและภาคผนวกประวัติพระสงฆ์จีน จาริกไปสืบพระธรรม ณ ประเทศอินเดีย2516
4พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับพระราชนิพนธ์เรื่องคาวีและขุนช้างขุนแผน2511
5ประวัติวัฒนธรรมจีน2510
6ประวัติวัฒนธรรมจีน : ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและภาคผนวกประวัติพระสงฆ์จีน จาริกไปสืบพระธรรม ณ ประเทศอินเดีย