หนังสือที่แต่งโดย อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ 7 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาตัวแบบคณิตศาสต์ที่ใช้ในการประเมินความเสียหายของพืชผลและหาแนวทางทางช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วม : รายงานการวิจัย2550
2การควบคุมคุณภาพ = Quality control2535
3การควบคุมคุณภาพ = Quality control2527
4การควบคุมคุณภาพ2527
5การควบคุมคุณภาพ2527
6รายงานการศึกษา อุตสาหกรรมถ้วยชามเมลามิน2525
7การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม2525