หนังสือที่แต่งโดย พระสาสนโสภณ 11 Results

No.TitlePublished
1พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร2523
2คำบรรยายวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย เรื่อง พระพุทธศาสนากับสังคมไทย2514
3พระจุฬามณีเจดีย์, สัตว์ต่าง ๆ ในสวรรค์และอสูรพิภพ, ทวีปทั้งสี่, เรื่องสัตว์นรกและเปรตวิสัย2509
4พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล้ำ และพระธรรมเทศนา 4 กัณฑ์ โดย พระสาสนโสภณ ผู้รวบรวม2506
5คู่มือพุทธมามกะ2471
6ปัญญากถา2471
7สุภาษิตบรรยาย ภาค 32471
8มงคลคาถา2466
9สพรหมคาถา เทศนาถวายที่วังวรดิศ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ในงานศพเจ้าจอมมารดาชุ่ม รัชกาลที่ 4 ถึงปัญญาสมวาร2466
10แว่นธรรม สำหรับสอนพระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่2462
11แว่นธรรม2462