หนังสือที่แต่งโดย ดิวอี้, เมลวิล 5 Results

No.TitlePublished
1แผนการจัดหมู่ระบบทศนิยมและดรรชนีสัมพันธ์ฉบับย่อ = Abridged Dewey decimal classification and relative index2523
2วิธีการจัดแบ่งหนังสือแบบทศนิยมดิวอี้ = Dewey decimal classification2512
3แผนการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยม = Dewey Decimal classification, abridged [7th] ed.2505
4แผนการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมฉบับย่อและดรรชนีสัมพันธ์2502
5แผนการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมฉบับย่อและดรรชนีสัมพันธ์2499