หนังสือที่แต่งโดย พรรณี บัวเล็ก 12 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย : บทสำรวจสถานะความรู้2555
2สยาม ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 52547
3กุลีลากรถกับประวัติศาสตร์แรงงานไทย2546
4ลักษณะของนายทุนไทยในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2457-2482 : บทเรียนจากความรุ่งโรจน์สู่โศกนาฏกรรม2545
5การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย : บทสำรวจสถานะความรู้2544
6วิเคราะห์นายทุนธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ.2475-25162543
7ลักษณะของนายทุนไทยในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2457-24822543
8กุลีลากรถกับประวัติศาสตร์แรงงานไทย2542
9สยามในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 52541
10จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นกับพัฒนาการทุนนิยมไทย : ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1-2 (พ.ศ.2457-2484)2540
11วิเคราะห์นายทุนธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ. 2475-25162529
12การเติบโตและการพัฒนาการของนายทุนธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2475-2516)2528