หนังสือที่แต่งโดย พิบูล ทีปะปาล 12 Results

No.TitlePublished
1การเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship2552
2การบริหารการตลาด : ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 212549
3กลยุทธ์การตลาด : การตลาดสมัยใหม่2547
4การจัดการเชิงกลยุทธ์2546
5การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย2545
6หลักการตลาด : ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 = Principles of marketing : in the 21st century2545
7การบริหารการตลาด : ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 = Marketing management in the 21st century2543
8หลักการตลาด (ปรับปรุงใหม่)2537
9เอกสารคำสอน การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย2536
10การบริหารการตลาด2535
11หลักการตลาด2528
12Learn & practice your english idioms : a program for use in the classroom of self-instruction2522